سایت سوریتو - دمو نمونه کار ajloo.ir

سایت سوریتو در سال 1398 با هدف راهنمایی کامل عروس و داماد ها در برگزاری جشن عروسی با سرمایه گذاری علیرضا الهی امین طراحی، بررسی بازار شروع به فعالیت کرد.

در ابتدا به معرفی تالارهای عروسی و سپس ارائه ی یک مسیر مناسب به صورت مرحله به مرحله جهت برگزاری مراسم عروسی پرداخت.