سایت شعر ایران در سال 1394 با هدف تسهیل ارسال اشعار شاهران گرامی و جلوگیری از سرقت ادبی اشعار این عزیزان با پیشنهاد و سرمایه گذاری سرکار خانم دکتر مینا آقازاده توسط شرکت پیشرو سامانه آراد طراحی و پیاده سازی شد.

تکنولوژی به کار رفته در این پروژه :

HTML , CSS, PHP ,Yii Framework,Jquery and Javascript